Czy w Poznaniu pojawił się duch Beuysa?
Izabela Kowalczyk

Sobota, 13 czerwca, Poznań, park Sołacki, godz. 11 – wśród zieleni przechadzają się pary nowożeńców wraz z fotografami. Par jest około czterdziestu, więc co rusz natykają się na siebie, czekają na lepsze miejsce, w którym mogą się sfotografować, szukają co bardziej romantycznych zakątków. Wygląda to dość surrealistycznie, niektórzy biegają z balonami, inni jeżdżą na rowerze, […]

URBAN LEGEND. Sztuka legend miejskich
Paweł Leszkowicz

Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej
Legenda Miejska / Urban Legend
Poznań 13 czerwca 2009

Oddajemy w Państwa ręce album, który jest dokumentem i końcową częścią festiwalu sztuki w przestrzeni miejskiej Poznania pt. „Urban Legend”. Festiwal ten jako efemeryczne zdarzenie
artystyczne ma szansę przetrwać właśnie dzięki tej publikacji, jak i stronie internetowej: www.urbanlegend.ua.poznan.pl. Książka, którą trzymacie, ma ambicję […]

O LEGENDACH MIEJSKICH I WSPÓŁCZESNYM FOLKLORZE.
Filip Graliński

Miasto ma swoje życie oficjalne, na które składają się nie tylko mniejszej bądź większej rangi wydarzenia odnotowywane skrupulatnie przez lokalne media, lecz także zwykłe dni funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji, szkół, kościołów. Jest też życie jednostkowe mieszkańców miasta, pełne nieprzekazywalnych doświadczeń i odczuć, codzienna krzątanina wokół spraw osobistych i rodzinnych. Gdzieś miedzy tymi płaszczyznami bytowania toczy się podskórne życie wielkomiejskiej wspólnoty, tam rozciąga się sfera plotek, pogłosek, humoru, obyczaju, gwary, lokalnego kolorytu, znaczących (bo “magicznych” albo groźnych) miejsc i przedmiotów. Ten nie zawsze uświadamiany obieg kultury angażuje i łączy mieszczan, bez niego miasto byłoby tylko przypadkowym i martwym